mzulfikarakbar.net
Mensyukuri 11 Tahun Hati Baru | MUHAMMAD ZULFIKAR AKBAR
Lolos dari Lubang Maut Aortic Dissection (13/Habis) Oleh Dahlan Iskan Mumpung hari itu ke laboratorium, saya “titip” untuk sekalian ditest kadar tacrolimus saya. Agar seminggu lagi tidak perlu ke laboratorium hanya khusus untuk itu. Itulah test untuk melihat apakah kerjasama antara hati orang yang sudah 11 tahun di dalam tubuh saya itu masih baik. Hasilnya …