mywaytosuccess.eu
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej - My Way To Success
Pierwszy kontakt z potencjalnym pracodawcą i pierwsza sprzedaż. Pracodawca musi je „kupić” twoje CV, byś został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.