myvanvo.com
Quy Nhơn – Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài của ba và tôi
Tôi nhớ có một ngày trưa tháng tư, ba nói với tôi, “Ba chỉ có một mong ước cuối đời là có thể đi hết Việt Nam, để có thể tự mình đến từng nơi, chụp từng cảnh đẹp, rồi đóng lại thành một quyển sách …