myvanvo.com
10 trải nghiệm toẹt vời ông mặt trời ở Kuala Lumpur
Nhớ hồi đầu lên kế hoạch đi Malaysia, cả nhà ai cũng bảo “Ơ có gì đâu mà chơi ngoài cái toà tháp đôi cao cao ấy?” Cũng may là MV dùng hết nước miếng mạnh mẽ bắt ba mẹ đi cùng thì mới bi…