myvanvo.com
Làm Account (Failed) dễ như ăn cháo
Có rất nhiều người hỏi mình làm gì đấy, có vui không? Mình suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, trong khi vẫn còn đang suy nghĩ thì người ta đã chờ chán, không muốn nghe câu trả lời của mình nữa rồi… T…