myvanvo.com
About Me
Mỹ Văn là một người thích đi du lịch. Với MV đi du lịch giống như một loại thuốc phiện – biết là không có tiền nhưng lúc nào cũng ham, và dĩ nhiên mỗi khi đi được là get high như cắn p…