mysoulsearch.net
Сам си изкъртвай врата
За да не спреш, да продължиш нататък, навсякъде сам си изкъртвай врата - в стената, в тълпата, в скалата, във времето, в мрака, във въздуха, в думите, в мълчанието, в себе си, - врата към другаде, към другояче, към другия Аз. Блага Димитрова