mysoulsearch.net
Трябва да можеш!
Животът е кратък. И трябва да можеш. Трябва да можеш да си тръгнеш, когато филмът е лош. Да захвърлиш лошата книга. Да си тръгнеш от лошия човек. Те са много нещата, които не можеш да захвърлиш. Дори от посредственост да си тръгнеш. Много са. Времето