myplaypost.com
[OVERWATCH] ข้อมูลตัวละคร : Zarya
Zarya: ฮีโร่สาย Tank Aleksandra "Zarya" Zaryanova เป็นทหารผมชมพูชาวรัสเซียที่ชอบการเล่นกับอนุภาคและแรงโน้มถ่วง อาวุธของถือคือปืนใหญ่อนุภาคที่ยิงลำแสงและลูกพลังงาน และสามารถสร้างโล่ให้เธอและเพื่อนร่วมทีม เธอสามารถเปลี่ยนดาเมจที่เธอรับมาเพิ่มพลังให้อาวุธของเธอ ทำดาเมจไปพร้อมๆ กับปกป้องเพื่อนร่วมทีม Passive : Energy ดาเมจที่รับบลอคจากการใช้บาเรียมาเพิ่มดาเมจของ Particle Cannon Particle Cannon Zarya ยิงลำแสงทำลายล้างในระยะประชิด หรือยิงลูกระเบิดพลังงานเพื่อโจมตีศัตรู