myplaypost.com
[Overwatch]Ana Amari
Ana : ฮีโร่สาย Support ด้วยอาวุธที่หลากหลายของ Ana ทำให้เธอสามารถทำได้ทั้งโจมตีศัตรูและสนับสนุนเพื่อน Biotic Rifle และ Biotic Grenades ของเธอนั่นสามารถฟื้นฟูเลือดและเพิ่มดาเมจให้เพื่อน และทำความเสียหายหรือหยุดศัตรู อาวุธอึกอย่างของเธอถือปืนสั้นที่ยิงกระสุนที่ทำให้หลับ และ Nano Boost ที่เพิ่มพลังให้พวกเดียวกันอย่างมหาศาล Biotic Rifle ปืนไรเฟิลชีวภาพที่ส่งกระสุนลูกดอก สามารถฟื้นฟูพลังให้เพื่อนร่วมทีมหรือทำความเสียหายให้ฝ่ายตรงข้าม เธอสามารถใช้สโคปเพื่อซูมเพื่อเพิ่มความแม่นยำได้