myaupair.vn
Oktoberfest - Bạn đã biết?
Lễ hội Oktoberfest là lễ hội bia lớn nhất thế giới hay còn gọi là “lễ hội tháng 10” hàng năm tại Đức có trên 6 triệu người đến tham dự. Thông thường lễ hội sẽ kéo dài hơn 2 tuần (khoảng 18 ngày) vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10. Lễ hội được …