myaupair.vn
Nhớ nhà - khó khăn mà Au pair phải trải qua
Dù chúng ta là người trưởng thành, mạnh mẽ đến mấy thì một trong những thách thức phải trải qua khi sống ở nước ngoài đó là mắc bệnh “nhớ nhà”. Giữa cuộc sống bận rộn nhiều việc phải làm, phải đối mặt một mình nơi xứ người thì chúng ta phải làm gì để …