myaupair.vn
Ngọc Hiền - Au pair Đức tại Frankfurt
Các anh chị tại My Au pair rất ấn tượng với cô gái dễ thương với nickname là Bim. Sau khi biết đến chương trình Au pair đi giao lưu trao đổi văn hóa tại nước ngoài với nhiều lợi ích giúp cho các bạn nâng cao trình độ ngoại ngữ, có được những kiến …