myaupair.vn
Kinh nghiệm aupair: Làm gì khi trẻ không hợp tác?
Tự tìm hiểu thêm một số kiến thức về nuôi dạy trẻ theo từng giai đoạn để có thể tự tin hơn khi chơi, chăm sóc các em. Việc hiểu biết được tâm lý của các em là vô cùng quan trọng, giúp mình nhanh chóng hòa hợp với bọn trẻ cũng như trở thành một Aupair ấn tượng trong gia đình nuôi.