myaupair.vn
Khóa học thực tập chăm sóc trẻ miễn phí
Cũng như kỹ năng sơ cứu y tế, chăm sóc trẻ là một trong những kỹ năng quan trọng đối với một Aupair. Bởi lẽ nhiệm vụ trước nhất của một Aupair với gia đình nuôi đó là đóng vai trò người chị cả trong gia đình, giúp bố mẹ nuôi chăm sóc các …