myaupair.vn
Aupair và cách chăm sóc trẻ bị ốm
Là một Aupair, chăm sóc các bé trong gia đình là một trách nhiệm vô cùng quan trọng và đôi khi rất áp lực. Nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, khi được nhìn thấy các bé lớn lên và bạn cũng là một người góp phần vào sự trưởng thành …