myaupair.vn
Aupair - Du lịch bụi ở Mỹ
Là một người có sở thích đi du lịch, nhưng lại không có nhiều “xiền” để tự đi, mình đã biết đến chương trình Au pair đi Mỹ: cơ hội vừa được học tiếng, vừa được học hỏi nền văn hoá mới, lại còn được thêm tiền để đi du lịch nữa và chi phí …