muziksoylesileri.net
Bayram Aracı / Sazımın ismi Sarı Kız, telleri dokuz, tezenesi gül dalından - Müzik Söyleşileri
Bağlama üslubuyla Arif Sağ’dan Neşet Ertaş’a pek çok sanatçıyı etkileyen Bayram Aracı 1950’lerde radyoda kazandığı şöhreti gazinoda nakte dönüştürmeyi seçmişti. 31 yaşında yapılan röportajda rekabet ortamının da etkisiyle “Bunu söylemek doğru değil ama sazı memlekete ben tanıttım” diyordu. Konyalı Murat Tiftik ile İnebolulu Sarı Recep’in üstüne saz üstadı tanımadığını söylüyordu. Onu sazıyla Feriköy’deki evindeRead More