muziksoylesileri.net
Menşure Tunay / Piyano 20’nci yüzyılın başından itibaren geleneksel Türk müziğinde kullanılıyor - Müzik Söyleşileri
Ankara Radyosu’nda 1950’lerde ilk kez piyanoyla geleneksel Türk müziği icra eden Menşure Tunay, İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda keman eğitimi almış, orkestrasında birinci kemancı olarak çalmıştı. Ekonomik nedenlerle, öğrenciliğinde İstanbul’un gazinolarında şarkıcılık yapmış, radyoda da ses sanatçısı olarak adını duyurmuştu. Üç şarkısı TRT repertuvarına giren Tunay 35 yaşında yapılan röportajda “Ankara Radyosu’nda piyanoyla Türk müziği çalınamayacağını iddiaRead More