muziksoylesileri.net
Hasan Sözeri / Rize türküsü şendir ama hüzün de içerir, nüansa dikkat etmeyenler bunu duyamaz - Müzik Söyleşileri
Rizeli kemençeci Hasan Sözeri, 17 yaşında Türkiye Radyoları’nda program yapmaya layık bulunmuştu. Hayatı boyunca pek çok türkü derledi, besteledi, geleneksel Türk müziği formunda şarkılar da yazdı. 1970’de 49 yaşında hayata veda etti. 1950’de kapısını çalan gazeteciye hayatını anlatmıştı. Kemençenizin karakteristik özelliklerinden bahseder misiniz? – Kemençenin üç teli var. Bunlar tizden pese doğru re, lâ veRead More