muzeum.tarnow.pl
Mainz (pomnik) • NA BISTER
Tło historyczne 16.05.1940 roku 107 Sintów z Moguncji zostało deportowanych do obozów pracy na terenie okupowanej Polski. Część z nich…