muzejpirot.com
Početak realizacije arheoloških projekata u Muzeju Ponišavlja
U Muzeju Ponišavlja Pirot u toku je realizacija projekta “Izrada projekta za konzervatorsko-restauratorske radove i održivo korišćenje antičkog utvrđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu” koji se finansira iz konkursa Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije iz oblasti kulturnog nasleđa. Ovom prilikom započeti su radovi na čišćenju terena i pripremi za izradu dokumentacije koja će kasnije