muskoten.hgfnynas.de
Modulbostäder på Viksängen i Ösmo  #ÖSMO    
Nynäshamnsbostäder har ansökt om förhandsbesked för tidsbegränsat lov för modulbostäder vid Viksängen i Ösmo. Syftet är att bygga bostäder för nyanlända. Beslut i ärendet fattas troligtvis i mars. …