music-linux.org
Có thể có con khi bị xuất tinh sớm hay không? - Hệ thống website tin tức AFC News
Hỏi: Năm nay tôi 29 tuổi, còn hơn 2 tháng nữa là tôi lập gia đình nhưng tôi lại phát hiện ra mình bị xuất tinh sớm. Mỗi lần “gần gũi” đều không thể kéo dài nổi 2 phút, tình trạng này khiến cho chúng tôi không thể thỏa mãn. Nhưng bên cạnh đó, điềuRead More