music-linux.org
Sử dụng phương pháp phá thai khi thai 6 tuần tuổi
Bạn đang mang thai ngoài ý muốn? Bạn phát hiện thai đã 6 tuần tuổi và lúng túng chưa biết nên phá thai 6 tuần tuổi bằng phương pháp nào? Bạn cũng chưa biết nên đến địa chỉ nào để phá thai an toàn