music-linux.org
Điều trị kinh nguyệt không đều như thế nào tốt - Hệ thống website tin tức AFC News
Một chu kỳ kinh nguyệt được coi là thông thường khi kéo dài từ 28- 32 ngày, số ngày kinh thường từ 3- 7 ngày, lượng máu kinh khoảng 80- 100ml. Chu kỳ kinh Nhìn thấy thể dài hơn hoặc ngắn hơn, nhưng nếu 1, 2 tháng, hoặc 1 năm mới Xuất hiện 1, 2Read More