music-linux.org
Cách chữa bệnh kinh nguyệt không đều hiệu quả - Hệ thống website tin tức AFC News
Một chu kỳ kinh nguyệt được coi là bình thường khi kéo dài từ 28- 32 ngày, số ngày kinh thường từ 3- 7 ngày, lượng máu kinh khoảng 80- 100ml. Chu kỳ kinh Có thể dài hơn hoặc ngắn hơn, nhưng nếu 1, 2 tháng, hoặc 1 năm mới Có 1, 2 lần, nữRead More