multirodzice.pl
Moje dziecko jest leworęczne
Przeczytałam ostatnio ulotkę na stronie miejskiego przedszkola dotyczącą możliwych skutków leworęczności. W ogóle zszokował mnie fakt, iż poświęca się tej sprawie specjalny druk – dzisiaj, w czasac…