multiculticlub.pl
Ramadan dla zdrowia. Czyli jak pościć z głową? - Multi Culti Club
Obowiązkowy dla każdego muzułmanina post w miesiącu Ramadan – arab. sawm – oznacza powstrzymanie się