multiculticlub.pl
Dzieci żołnierze w Afryce - Multi Culti Club
Spośród wielu zagrożeń wojennych, uprowadzenia i wcielanie dzieci do wojska uznane są za szczególnie groźne