muktosinta.org
সম্পাদকৰ টোকা :: ভাৰতত ধৰ্মীয় সাম্প্রদায়িকতা : উৎস আৰু ৰাজনৈতিক ব্যৱহাৰ - (কৌশিক দাস) - মুক্ত চিন্তা
১. এইটো কথা বিতৰ্কাতীত যে বিগত কেইটিমান দশকৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত ধৰ্মীয় সাম্প্রদায়িকতা আৰু তাৰ সচৰাচৰ সংগী ধৰ্মীয় মৌলবাদৰ উত্থান দিনক দিনে দ্রুততৰ হৈ আহিছে। এই ঘটনাটো ভাৰতৰ বস্তুগত প্রগতি, মননগত উৎকৰ্ষ আৰু সামাজিক কল্যাণৰ বাবে প্রচণ্ড ভাবুকিস্বৰূপ। বিগত কেইটিমান বছৰত এই নেতিবাচক আলো‌ড়নে এটা নতুন মাত্রা এটা লাভ কৰিছে; আৰ্থ-ৰাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত সাম্প্রদায়িক অপশক্তিটোৱে দখল কৰিছে …