mszp007.hu
Események
Friss pályázatok nagycsaládos üdülésre és sajátos nevelési igényű gyerekek támogatására - Erzsébetváros Önkormány- zatának Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága frissen tett közzé két pályázatot, az egyiket nagycsaládosok és egy- szülős családok üdülésének támogatására, a másikat pedig sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családok támogatására. Mindkét pályázat benyújtásának határideje október 26., déli 12 óra. A részletes kiírás, a csatolandó adatlapok…