mozilla.org.il
שליטה טובה יותר על פרטיות המשתמש עם הגרסה החדשה של Firefox
שיפורים לגלישה פרטית המאפשרים למשתמש לפתוח חלון גלישה פרטית חדש ללא סגירה או שינוי הפעלת הגלישה הקיימת, ומנהל הורדות חדש.…