mozilla.org.il
Firefox Beta עבור Android משפר את ההגנה מפני דיוג ורושעות
הצעות חיפוש מאפשרות לקבל את התשובה המבוקשת ברשת הניידת ושיפורים להגנה מפני דיוג ורושעות שומר על המשתמש מאתרים מפוקפקים.…