mozilla.org.il
Firefox for Android Beta זמין כעת להורדה ולבדיקות
תכונות נגישות ודרכים נוספות לצפייה בווידאו כדי לספק את חווית הגלישה ברשת הניידת ליותר אנשים מסביב לעולם.