mozilla.org.il
Firefox Beta זמין כעת להורדה ולבדיקות
מביא דרכים חדשות למפתחים לתקשר עם כלי הפיתוח החדשים של Firefox ומוסיף תמיכה במספר תקני רשת חדשים