mozilla.org.il
הכירו את Thimble: עשיית רשת נהפכת לפשוטה
אתמול Mozilla השיקה את יישום Mozilla Webmaker.‏ Thimble הוא כלי חדש שנועד לאפשר לכול ליצור ולשתף את דפי הרשת שלהם ומיזמים אחרים בתוך דקות.…