mozilla.org.il
גרסת בטא חדשה של Firefox עם כלי פיתוח חדשים וסנכרון משופר זמינה לבדיקות
גרסה בטא זו כוללת כלי פיתוח מובנים המאפשרים לשנות בקלות ובמהירות את תוכנם של אתרים ויישומי רשת