mozilla.org.il
Firefox 3 מקבל עדכון מסיבי
החל מהשעות האחרונות, משתמשי Firefox 3 מתחילים לקבל הצעה לעדכון ל־Firefox 3.5. במידה ואתם מריצים את Firefox 3.0.13, תוך מספר ימים תופיע אצלכם ההצעה, וניתן לזרז את הופעתה במידה ובוחרים באפשרות בדיקת …