mozilla.org.il
שוחרר Thunderbird 3.0 Beta 2
Thunderbird 3.0 beta 2 שוחררה, וזמינה כעת להורדה והתנסות. Thunderbird 3 Beta 2 מתבססת על פלטפורמת Gecko 1.9.1 וכוללת שינויים רבים לשיפור הביצועים, היציבות, התאימות לרשת והפשטת קוד. להלן השינויים הב…