mozilla.org.il
שוחרר Mozilla Firefox 3.0
במזל טוב שוחררה הגירסה השלישית של הדפדפן. כצפוי, עקב העומסים על שרתי ההורדה צפוייה הורדה איטית מהרגיל. נא להתאזר בסבלנות. Firefox 3 משתמש במנוע של Gecko 1.9 לצורך ייצור הדפים. Gecko 1.9 היה בפיתוח …