mozilla.org.il
יום ההורדות של Firefox לשנת 2008
אתמול בוצעו שינויי הקוד האחרונים לקראת היציאה של Firefox 3rc2, ביניהם גם מספר תיקונים לגרסה העברית. אם לא יתגלו בעיות רציניות זו תהיה גם הגרסה הסופית. ביום יציאת הגרסה קהילת אוהדי Firefox מתכוונת ל…