mozilla.org.il
FOSDEM 2008‏ (2)
כמו בפעם הקודמת, גם הפעם פגשנו כל מני אנשים שעד כה רק התכתבנו איתם. ביניהם היתה מיכל ברמן, עובדת מוזילה שעברה לארה"ב עם הוריה בגיל שנתיים, אך עדיין מבקרת בישראל מדי פעם לפגוש קרובים, ומדברת מע…