mozilla.org.il
פרצת אבטחה מאפשרת להריץ קוד שרירותי בפיירפוקס
הדעות בקרב המומחים והטוקבקיסטים חלוקות באשר לנטל האשמה, אך פרצת אבטחה שדווחה ביום שלישי השבוע מאפשרת להריץ קוד שרירותי בהרשאות מורחבות בעזרת Firefox 2.0 ומעלה. במילים אחרות, גרסה זו מאפשרת להריץ תו…