mozilla.org.il
הוארכה התמיכה ב-Firefox 1.5
התמיכה ב-Firefox 1.5 מבחינת עדכוני אבטחה, שהיתה אמורה להסתיים ב-24 באפריל, הוארכה עד אמצע חודש מאי. העדכון האחרון הביא את סדרה 1.5 לגרסה 1.5.0.11, והיה אמור להיות העדכון האחרון לסדרה זו.…