mozilla.org.il
נפתח ארכיון הגרסאות העבריות הקודמות של Thunderbird
אחד הדפים היותר מוזנחים באתר הזה היה דף הגרסאות הקודמות של Thunderbird, המקושר מתחתית דף המידע הראשי של התוכנה. הדף הזה לא עודכן מאז 2004, ולמעשה הכיל את הדף הראשי של התוכנה כפי שהיה עד גרסה 0.7.2,…