mozilla.org.il
שוחרר Thunderbird 2 בטא 1
רסת בטא ראשונה של הגרסה הבאה של לקוח הדואר Thunderbird שוחררה לנסיינים. ככל גרסת בטא, גרסה זו מיועדת למי שמעוניין לבדוק אם יש בעיות בגרסה החדשה. מומלץ להשתמש בפרופיל נפרד, ו/או לגבות את תיקיית הפרו…