mozilla.org.il
שוחררה גירסת האלפא הראשונה של פרוייקט SeaMonkey
פרוייקט SeaMonkey, שנולד מהקהילה לאחר ש־mozilla.org הודיעו כי יפסיקו את הפיתוח של Mozilla Suite שיחרר לאוויר את הגירסת האלפא הראשונה של SeaMonkey 1.0. גירסה זו מתאפיינת בעיקר בתוספות האחרונות ש…