mozilla.org.il
חדש: בודק איות עברי למוזילה
לראשונה, נוסף מילון עברי לבודק האיות של Mozilla, המשמש בתוכנת הדואר ובעורך ה-HTML. המילון נוצר על ידי דן קניגסברג ונדב הראל, על בסיס המילון שפיתחו עבור Hspell, המשמש את הגרסה העברית של OpenOffice. …