mozilla.org.il
תוכנת המסרים המידיים של MSN – גם תחת מוזילה
מייקרסופט שיחררו, במסגרת הפורטל MSN גירסה מבוססת רשת לתוכנת המסרים המיידיים שלהם (שנכללת גם בהתקנה של חלונות). הגירסה החדשה עובדת, כן, גם תחת מוזילה.…